Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492
+420 778 888 074
+420 778 888 074

Výtvarný obor

Základním předpokladem pro studium je kromě nadání také aktivní zájem o výtvarnou tvorbu. Během studia jsou vedeni k poznávání a chápání prvků výtvarného jazyka a schopnosti vlastního vyjadřování. Učí se esteticky a citlivě pracovat s vlastní kreativitou a vnímat tak svět kolem nás veselejší a krásnější. Podstatou celého snažení je nalezení uspokojení a radost z vlastní tvorby.

hudebni p1010747

hudebni p1080294

Ve vyučovaných předmětech je učební látka uspořádána na studijní práce a projektové vyučování. Žáci se tak v průběhu studia setkávají s jedním tématem víckrát, mohou jej doplňovat a vrstvit získanými zkušenostmi z předchozích ročníků nebo experimentovat a pojímat novými pohledy.

Součástí výuky je přehled dějin a teorie výtvarného umění od pravěku po současnost. Talentovaní žáci jsou připravováni k přijímacím zkouškám na umělecké školy. Výtvarné práce jsou prezentovány v průběhu roku na výstavách v prostorách školy, Městského úřadu v Rychnově n. Kn. a na Loveckém zámku v Kvasinách. Výtvarný obor se každoročně zúčastňuje společných školních akcí DNY ZUŠ, příležitostně zajišťuje propagaci a reklamu ostatním oborům. Nejlepší práce se pravidelně umísťují v národním kole soutěže výtvarných oborů ZUŠ.

hudebni p1010747

hudebni p1080294

vytvarny obor 5

Vyučované předměty:
  • Plošná tvorba - kresba (tužka, tuš, uhel, rudka, fixy); malba (tempera, akvarel, kvaš, acryl); grafika (monotyp, papíroryt, papírořez, tisk z koláže, tisk ze šablon, vosková rezerváž, suchá jehla, linoryt, xerox)
  • Prostorová tvorba - tvarování papíru, textilu, sádry, umělé hmoty, drátu, modelovací hmota, keramická hlína
  • Objektová a akční tvorba - využití materiálu, věcí a prostředí jako výtvarného média, instalace, hobbyart, landart, batikování
  • Výtvarná kultura - výuka dějin a teorie umění, exkurze a výukové programy v galeriích, inspirace pro výtvarnou činnost, kopie, parafráze

Oficiální název školy: Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492
Adresa školy: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
KANCELÁŘ: tel.: 778 888 074, e-mail: skola@zusrk.cz

iZUŠ
Image
Image

Income Tax Planning

    View Service