Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492
+420 778 888 074
+420 778 888 074

Výtvarný obor

Základním předpokladem pro studium je kromě nadání také aktivní zájem o výtvarnou tvorbu. Během studia jsou vedeni k poznávání a chápání prvků výtvarného jazyka a schopnosti vlastního vyjadřování. Učí se esteticky a citlivě pracovat s vlastní kreativitou a vnímat tak svět kolem nás veselejší a krásnější. Podstatou celého snažení je nalezení uspokojení a radost z vlastní tvorby.

vytvarny obor 2

Ve vyučovaných předmětech je učební látka uspořádána na studijní práce a projektové vyučování. Žáci se tak v průběhu studia setkávají s jedním tématem víckrát, mohou jej doplňovat a vrstvit získanými zkušenostmi z předchozích ročníků nebo experimentovat a pojímat novými pohledy.

vytvarny obor 1

vytvarny obor 5

Součástí výuky je přehled dějin a teorie výtvarného umění od pravěku po současnost. Do výuky je pravidelně zařazována jednoduchá počítačová grafika, sítotisk a animace. Talentovaní žáci jsou připravováni k přijímacím zkouškám na umělecké školy. Výtvarné práce jsou prezentovány v průběhu roku na výstavách v prostorách školy, Orlické galerii a na Loveckém zámku v Kvasinách. Výtvarný obor se každoročně zúčastňuje společných školních akcí DNY ZUŠ, příležitostně zajišťuje propagaci a reklamu ostatním oborům. Nejlepší práce se pravidelně umísťují ve výtvarných soutěžích a v národním kole soutěže výtvarných oborů ZUŠ. Každý rok se vybrané výtvarné práce posílají do stipendijního programu MenART.

vytvarny obor 3

vytvarny obor 6

 

Vyučované předměty:

  • Plošná tvorba - kresba (tužka, tuš, uhel, rudka, fixy); malba (tempera, akvarel, kvaš, acryl); grafika (monotyp, papíroryt, papírořez, tisk z koláže, tisk ze šablon, vosková rezerváž, suchá jehla, linoryt, xerox), serigrafie
  • Prostorová tvorba - tvarování papíru, textilu, sádry, umělé hmoty, drátu, modelovací hmota, keramická hlína
  • Objektová a akční tvorba - využití materiálu, věcí a prostředí jako výtvarného média, instalace, hobbyart, landart, batikování, animace
  • Výtvarná kultura - výuka dějin a teorie umění, exkurze a výukové programy v galeriích, inspirace pro výtvarnou činnost, kopie, parafráze

 

Oficiální název školy: Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492
Adresa školy: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
KANCELÁŘ: tel.: 778 888 074, e-mail: skola@zusrk.cz

iZUŠ
Image
Image

Income Tax Planning

    View Service