Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492
+420 778 888 074
+420 778 888 074

Úspěchy našich žáků

Žáci ZUŠKY zabojovali…

Úspěchy žáků ve školním roce 2019/2020

Skvěle rozjeté soutěže MŠMT ve hře na klavír, smyčcové nástroje a kytaru zabrzdila coronavirová nákaza. Nicméně výsledky okresních kol, která se uskutečnila, jsou pro ZUŠ Rychnov nad Kněžnou vynikající.

26. února proběhlo v Kostelci nad Orlicí okresní kolo ve hře na kytaru – 2 žáci získali postup do krajského kola, jedna žákyně 2. místo. Kytarista Pavel Hlas byl vyhlášen absolutním vítězem celé soutěže.

27. února se uskutečnilo v Týništi nad Orlicí okresní kolo ve hře na housle + violu a přehlídka ve hře na violoncello + kontrabas. Naše škola zde získala 15 prvních postupových míst, 5 druhých a jedno třetí místo. Absolutním vítězem se stal houslista Ondřej Martinek, paní učitelka Jana Formanová obdržela ocenění za pedagogickou práci.

3. března naše škola uspořádala okresní kolo ve hře na klavír, kde žáci rychnovské ZUŠKY získali 9 prvních míst s postupem, 4 první místa bez postupu a 3 druhá místa. Absolutním vítězem byla vyhlášena klavíristka Anežka Polnická, paní učitelka Taťána Zemenová obdržela ocenění za pedagogickou práci.

Výsledky ze soutěží se dostavily i v literárně dramatickém oboru. 21. února v recitační soutěži O rychnovský zvoneček získali ocenění 3 žáci, 4. – 5. března v okresním kole celostátní přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna obdrželi 3 žáci postup do krajského kola a 1 žák čestné uznání.

9. března došlo vyhodnocení soutěže Mladý módní návrhář 2020, kterou pořádá SŠUP Ústí nad Orlicí. Ze 48 účastníků soutěže bylo do finále vybráno 14 dětí – z naší školy 8 dívek výtvarného oboru, které budou pozvány do ateliérů školy na pracovní workshop.

Za všechny tyto krásné výsledky a skvělou reprezentaci školy i města patří žákům i učitelům velký dík, gratulace a přání dalších úspěchů. Všechno snažení má však hořkou tečku v podobě současné nejisté situace, kdy jsou další soutěžní kola pozastavena.

Kamila Hájková

Přehled úspěchů žáků ve školním roce 2019/2020

Úspěchy žáků ve školním roce 2018/2019

Hudební obor - soutěže MŠMT

Hudební obor - další soutěže

 • Celostátní soutěžní přehlídka - Mládí a Bohuslav Martinů
  • Agáta Dusilová - zlaté pásmo
  • Anežka Polnická - stříbrné pásmo
 • Svitavské komoření 2019
  • kat. II/C - komorní trio: Karolína Havlínová, Ondřej Martinek, Agáta Dusilová - zlaté pásmo

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

 • DĚTSKÁ SCÉNA - přednes
  • 3. kategorie - Michal Ciran - ocenění, postup do krajského kola, Emma Fusková - ocenění, Zuzana Jaklová - ocenění
  • 4. kategorie - Kryštof Hejduk - ocenění, postup do krajského kola

VÝTVARNÝ OBOR

 • Požární ochrana očima dětí a mládeže - krajské kolo 2019
  • kat. ZUŠ 2 - Karolína Reslová (1. místo)
  • Martin Chocholouš (2. místo)
  • Eliška Sýkorová (3. místo)

Oficiální název školy: Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492
Adresa školy: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
KANCELÁŘ: tel.: 778 888 074, e-mail: skola@zusrk.cz

iZUŠ
Image
Image

Income Tax Planning

  View Service