Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492
+420 778 888 074
+420 778 888 074

O škole

… pohled do historie

Dne 13. listopadu 1945 byla v Rychnově nad Kněžnou založena Městská hudební škola za účelem šíření kulturního poslání hudby mezi nejširší vrstvy. Vyučovalo se v přízemí chlapecké školy na Stalinově (dnešní Masarykově) ulici, později ve staré radnici na náměstí, od roku 1947 v prostorách bývalého chudobince a v březnu 1990 byla tehdejší lidová škola umění přemístěna do jednoho z křídel Společenského centra města Rychnova nad Kněžnou.

Když v roce 1945 zahájila škola činnost, vyučovalo se zpěvu, houslím, klavíru, dechovým nástrojům a hudební nauce. Pan ředitel Josef Dobeš a další dva učitelé vyučovali celkem 52 žáků. V roce 1961 byla škola rozšířena o další dva obory – výtvarný a taneční. Rok 1964 přinesl otevření pobočky rychnovské školy v Kostelci nad Orlicí, která se stává samostatnou v roce 1966. Literárně dramatický obor zahájil svou činnost v roce 1979.

Ředitelé školy
 • Josef Dobeš působil v letech 1945 – 1966
 • Růžena Říhová působila v letech 1966 – 1977
 • Josef Kubíček působil v letech 1977 – 1981
 • Pavel Kováříček působil v letech 1981 - 2017
 • Kamila Hájková - od roku 2017

Škola si vybudovala svou osobitou tvář s důrazem na kvalitu a výsledky výuky. Škola je každým rokem zlepšována po stránce technické a materiální tak, aby mohla vychovávat nové a perspektivní talenty ve všech uměleckých oborech.

… náhled do současnosti

V současné době navštěvuje ZUŠ Rychnov nad Kněžnou 800 dětí z Rychnova a širokého okolí. Tyto žáky vyučuje 31 učitelů, ve škole jsou 4 provozní zaměstnanci. Škola sídlí v levém křídle Společenského centra, Rychnovský dětský sbor v samostatné budově v Komenského ulici. Ve škole se vyučují děti ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.

Hudební obor je ve škole nejpočetnějším. Děti se učí hře na hudební nástroje, sólovému či sborovému zpěvu. Při škole pracuje RYCHNOVSKÝ DĚTSKÝ SBOR (Koťata, Ptáčata B, Ptáčata A, Carmina), dva smyčcové orchestry – Orecchie Piccole a Orecchie Grandi, flétnové soubory I FLAUTI MATTI a SARABANDA, školní kapela NONA a taneční orchestr ColorBand. Žáci hudebního oboru hrají v komorních souborech různého složení.

Ve výtvarném oboru získávají žáci základy výtvarného vzdělání v přípravném a základním studiu I. a II. stupně. Učí se kresbě, malbě, grafice, modelování a dekorativním činnostem.

V zrcadlovém sále v přízemí školy se nachází taneční obor. Děti sem přicházejí v předškolním věku. Výuka začíná tanečními a pohybovými hrami se zpěvy a říkadly pro nejmenší, dále se zde učí taneční gymnastika, lidový tanec, klasický balet, moderní výrazový tanec a jazz pro začátečníky.

V „Divadýlku v poschodí“ s malým jevištěm a zákulisím se s prvními hereckými etudami seznamují žáci literárně dramatického oboru. Děti se učí formou hry a dramatických průprav základním dovednostem rozvíjejícím jejich schopnost soustředění, pozornosti, pohybu, rytmického vnímání, technice přednesu a základního hereckého projevu.

Počty žáků pro školní rok 2023/2024
 • Celkový počet žáků ZUŠ: 800
 • Hudební obor: 440 (z toho 350 v individuální a skupinové výuce, 90 v Rychnovském dětském sboru)
 • Výtvarný obor: 119 žáků
 • Taneční obor: 154 žáků
 • Literárně dramatický obor: 87 žáků

… škola a veřejnost

ZUŠ Rychnov n. Kn. pořádá řadu akcí, kterými již pravidelně obohacuje kulturní dění města. Mezi nejoblíbenější patří předvánoční účinkování na výstavě betlémů ve Společenském centru, slavnostní novoroční koncert a hlavně DNY ZUŠ, které na přelomu května a června nabízejí řadu koncertů, výstav, tanečních a divadelních představení pro širokou veřejnost. Mimo tyto velké akce škola připravuje pravidelné akce pro seniory, výchovné pořady pro školy, žákovské koncerty a divadelní představení, výstavy v různých prostorách města. Spolupracujeme s Kolowratským zámkem, Městskou knihovnou, ČČK a dalšími organizacemi.

Škola se každoročně účastní soutěží vyhlašovaných ministerstvem školství, ale i dalších, ze kterých přiváží z domova i ze zahraničí do Rychnova cenná umístění. Sbor, orchestry i soubory šíří slávu rychnovských muzikantů po celé Evropě.

Oficiální název školy: Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492
Adresa školy: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
KANCELÁŘ: tel.: 778 888 074, e-mail: skola@zusrk.cz

iZUŠ
Image
Image

Income Tax Planning

  View Service