Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492
+420 778 888 074
+420 778 888 074

Taneční obor

Tanec je skrytý jazyk duše. (Graham Martha)

V tanečním oboru mají žáci možnost naučit se řadu tanečních technik, základem však zůstává tanec klasický (balet), současný či scénický, lidový tanec a taneční gymnastika. Nejmenší děti se připravují na rozvoj tanečních technik skrze taneční a pohybovou průpravu. Nedílnou součástí výuky je také improvizace a základy choreografie.

Vzdělání v oblasti tance však nezahrnuje pouze pohyb, ale je úzce propojen s dalšími uměleckými obory. Proto se s dětmi snažíme rozvíjet cit pro rytmus a muzikálnost, rozšiřujeme kulturní rozhled, pořádáme zájezdy na baletní představení, videoprojekce baletů a baletu, besedy o dějinách tance a další. Také se soustředíme i na estetickou stránku tance (kostýmy, líčení, scénografie).

Samozřejmostí jsou veřejná vystoupení, ať už v rámci školy či na různých tanečních soutěžích a přehlídkách. Všechny ročníky se mohou představit na závěrečném vystoupení tanečního oboru, které je většinou tématické. Pro děti také organizujeme taneční workshopy a soustředění se zajímavými lektory a osobnostmi.

Výuka probíhá ve dvou tanečních sálech se zrcadly, baletní podlahou, hudební aparaturou a dalšími tanečními pomůckami a rekvizitami. Hudební doprovod je vždy alespoň z části realizován klavírním doprovodem.

Taneční obor N1 moderní tanec

Taneční obor N4 workshop

Taneční obor N5

Taneční obor N3

 

Členění tanečního oboru a vyučované předměty

Taneční Kolečko je určeno pro všechny děti od 5 let. Děti se učí základům tance a rozvíjejí svou kreativitu a fantazii pomocí pohybových her a hravých cvičení. Tato výuka propojuje všechny vyučované obory na ZUŠ (taneční, hudební, výtvarný, literárně dramatický).

Taneční obor N6 Kolečko

Přípravná taneční výchova je určena pro děti a žáky ve věku 5 až 7 let. Jejím cílem je kultivovat přirozený dětský projev formou hravých pohybových cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky. Náplní hodin je i taneční gymnastika, kroky lidového tance a baletu.

Taneční obor N2 malé děti

I. stupeň je určen pro žáky od 7 let. Děti se zde již učí tanečním stylům jako například klasický tanec (balet), současný či scénický tanec, lidový tanec, taneční gymnastika a dalším.

                      Taneční obor N7 balet

II. stupeň je určen pro žáky od 14 let. Děti se zde učí pokročilé taneční technice v klasickém a současném (scénickém) tanci. Spolupracují při vytváření choreografií, a také je i sami vytvářejí.

Taneční soubor je určen pro pokročilé tanečníky v technice klasického tance, kteří se chtějí účastnit vystoupení a soutěží. Věnují se náročnějším choreografiím a zdokonalují své taneční schopnosti především v práci na baletních špičkách.

Taneční obor N7 balet

Oficiální název školy: Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492
Adresa školy: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
KANCELÁŘ: tel.: 778 888 074, e-mail: skola@zusrk.cz

iZUŠ
Image
Image

Income Tax Planning

    View Service