Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492
+420 778 888 074
+420 778 888 074

Aktuality

Rozloučení se školním rokem aneb fotoreport ze ZUŠky

Fotografickou skládankou se loučíme s uplynulým školním rokem, který byl až po okraj naplněn hudbou, tancem, výtvarnem a divadlem. To vše se uskutečnilo za dlouhodobé podpory našeho zřizovatele Města Rychnov nad Kněžnou, Spolku „Přátelé ZUŠ Rychnov nad Kněžnou“, obětavých rodičů a příznivců školy. Speciální díky posíláme manželům Kolowratovým a paní kastelánce Ing. Zdeňce Dokoupilové za možnost využít krásné prostory Kolowratského zámku. Velmi si pomoci všech organizací i jednotlivců v naší práci s nadanými dětmi vážíme.

Závěrečné poděkování patří učitelům i nepedagogickým pracovníkům školy za jejich práci, rodičům za podporu a vstřícnost. Všem dětem přejeme krásné prázdniny plné sluníčka a radostí.

Vedení ZUŠ Rychnov nad Kněžnou

2345

Oficiální název školy: Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492
Adresa školy: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
KANCELÁŘ: tel.: 778 888 074, e-mail: skola@zusrk.cz

iZUŠ
Image
Image

Income Tax Planning

    View Service