Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492
+420 778 888 074
+420 778 888 074

Akce školy - proběhlé

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Škola
2023_prijimaci_rizeni
Datum:: 30. květen 2023

budova ZUŠ

Otevíráme přihlášky pro školní rok 2023/2024!

 • vyberte si jeden ze čtyř oborů (hudební, výtvarný, taneční, literárně dramatický)
 • vyplňte PŘIHLÁŠKU, emailem Vám přijde potvrzení ze systému iZUŠ
 • spolu s přihláškou si vyberte čas přijímacího řízení
 • 30. května přijďte s podepsanou přihláškou k nám do ZUŠky

 

Nejčastější dotazy

 • Nepřišel mi email s přihláškou. / Přihláška nebyla úspěšně odeslaná, zkuste ji vyplnit znovu nebo nám napište.
 • Nevím si rady s výběrem studijního zaměření. / Vyberte jednu z nabízených možností, můžeme ji později upravit.
 • Mohu přihlásit dítě na více oborů či studijních zaměření? / Ano, samozřejmě můžete. Snažte se však vybrat ty, které Vás opravdu zajímají. Pro každé studijní zaměření potřebujete jednu přihlášku.
 • Kolečko pro pětileté děti - mám vybrat hudební nebo taneční obor? / Vyberte oba dva, kolečko je rozdělenou do dvou oborů i ve výuce. K přijímacímu řízení přineste obě přihlášky.
 • Jaká je výše školného? / Najdete ji ZDE.
 • Co nás čeká u přijímaček? / Průběh přijímací zkoušky jsme popsali níže. Nemějte z ní strach, jde o přátelské setkání našich pedagogů s Vámi a dětmi.
 • Jaká je šance, že se do ZUŠ dítě dostane? / Velmi záleží na oboru, který si zvolíte. Kapacita školy je omezená, a tak nemůžeme bohužel přijmout všechny děti.

Pokud máte další dotazy, obraťte se na nás. Všechny kontakty naleznete ZDE.

 

Co čeká Vaše dítě u přijímaček?

Hudební obor a Kolečko (pětileté děti)

I. stupeň

 • fyzické předpoklady pro zvolený hudební nástroj
 • schopnost soustředit se na činnost
 • aktivita a zájem
 • zazpívat píseň lidovou nebo umělou
 • zopakovat rytmický úryvek (2-4 takty)
 • sluchová analýza (nahlas x potichu, rychle x pomalu, vysoko x nízko)

II. stupeň

 • fyzické předpoklady pro zvolený hudební nástroj
 • aktivita a zájem
 • zazpívat píseň lidovou nebo umělou
 • zopakovat melodicko-rytmický úryvek
 • sluchová analýza (DUR x moll, dvojzvuk x trojzvuk, vzestupná x sestupná melodie, ad.)

Literárně dramatický obor

I. stupeň:

 • rytmus (vytleskání předvedeného rytmu)
 • komunikace (dle rozhovoru s učitelem)
 • zpěv (1 lidová píseň)
 • báseň (1 básnička)
 • pohyb (improvizovaný taneční pohyb na hudbu)

II. stupeň:

 • rytmus a pohyb (předvedení taneční kreace dle daného rytmu a rytmických změn)
 • zpěv (1 píseň dle vlastního výběru)
 • přednes (1 báseň dle vlastního výběru + přednes zadaného textu básně)

Výtvarný obor

 • přijímacímu řízení si uchazeči přinesou 2-5 domácích prací min. formátu A4

Žáci do 10 let:

 • dokreslení lineární předlohy
 • barevná kresba dle fantazie

Žáci nad 10 let:

 • ilustrace na dané téma
 • barevná kompozice

Taneční obor

 • pohyb v prostoru: chůze, poskok, běh – s hudebním doprovodem
 • rytmus: tleskání – rytmická cvičení, písnička dle vlastního výběru
 • rozsahy: sed roznožný s předklonem, vytočení v kyčlích, sed rovný s předklonem
 • tvořivost: tanec s rekvizitou na zadaný hudební doprovod

 

Oficiální název školy: Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492
Adresa školy: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
KANCELÁŘ: tel.: 778 888 074, e-mail: skola@zusrk.cz

iZUŠ
Image
Image

Income Tax Planning

  View Service